论文

2019年发表英文论文

作者:  来源:  发布日期:2020-09-28  浏览次数:
序号 论文题目 刊物名称 卷、期、页/章节 作者 通讯作者
1 An expanded subfamily of   G-protein-coupled receptor genes in Fusarium graminearum required for wheat   infection Nat Microbiol 2019 ;4(9):1582-1591 Cong Jiang, Shulin Cao, Zeyi   Wang, Huaijian Xu, Jie Liang, Huiquan Liu, Guanghui Wang, Mingyu Ding, Qinhu   Wang, Chen Gong, Chanjing Feng, Chaofeng Hao & Jin-Rong Xu
2 Frequent intra- and   inter-species introgression shape the landscape of genetic variation in bread   wheat Genome Biology 2019 Jul 12;20(1):136 Hong Cheng, Jing Liu, Jia Wen,   Xiaojun Nie, Luohao Xu, Ningbo Chen, Zhongxing Li, Qilin Wang, Zhuqing Zheng,   Ming Li, Licao Cui, Zihua Liu, Jianxin Bian, Zhonghua Wang, Shengbao Xu, Qin   Yang, Rudi Appels, Dejun Han, Weining Song, Qixin Sun & Yu Jiang 宋卫宁
3 Noncanonical ATG8- ABS3   interaction controls senescence in plants Nature Plants 2019 Feb; 5(2): 212–224 Min Jia, Xiayan Liu, Hui Xue,   Yue Wu, Lin Shi, Rui Wang, Yu Chen, Ni Xu, Jun Zhao, Jingxia Shao, Yafei Qi,   Lijun An, Jen Sheen & Fei Yu 郁飞
4 An effector protein of the wheat   stripe rust fungus targets chloroplasts and suppresses chloroplast function Nature Commnications 2019, 10:5571, 1-13. Qiang Xu, Chunlei Tang, Xiaodong   Wang, Shutian Sun, Jinren Zhao, Zhensheng Kang & Xiaojie Wang 王晓杰
5 A chromosome-level genome   assembly of Cydia pomonella provides insights into chemical ecology and   insecticide resistance Nature Communications 2019 SEP 17;10:4237 Fanghao Wan, Chuanlin Yin, Rui   Tang, Maohua Chen, Qiang Wu, Cong Huang, Wanqiang Qian, Omar Rota-Stabelli,et   al,James R. Walters & Fei   Li 陈茂华
6 Insect Sterol Nutrition:   Physiological Mechanisms, Ecology, and Applications Annual Review of Entomology 2020 Jan 7;65:251-271 Xiangfeng Jing , Spencer T   Behmer 靖湘峰
7 Stripe Rust Effector PstGSRE1   Disrupts Nuclear Localization of ROS-Promoting Transcription Factor TaLOL2 to   Defeat ROS-Induced Defense in Wheat Molecular Plant 2019, 12: 1624-1638 Tuo Qi, Jia Guo, Peng Liu ,Fuxin   He, Cuiping Wan, Md AshrafulIslam, Brett M.Tyler ,Zhensheng Kang ,Jun   Guo 郭军
8 Stealth pathogens: the sooty   blotch and flyspeck fungal complex Annual Review of Phytopathology 2019,57:135-164 Mark L. Gleason, Rong Zhang,   Jean C. Batzer, and Guangyu Sun 孙广宇
9 Symptomatic plant viroid   infections in phytopathogenic fungi Proc Natl Acad Sci U S A 2019 Jun 25;116(26):13042-13050 Shuang Wei , Ruiling Bian , Ida   Bagus Andika , Erbo Niu , Qian Liu , Hideki Kondo , Liu Yang , Hongsheng Zhou   , Tianxing Pang , Ziqian Lian , Xili Liu , Yunfeng Wu , Liying Sun 孙丽英
10 CAFU: a Galaxy framework for   exploring unmapped RNA-Seq data Briefings in Bioinformatics 2020 Mar 23;21(2):676-686 Siyuan Chen,  Chengzhi Ren,  Jingjing Zhai,  Jiantao Yu,    Xuyang Zhao,  Zelong Li, Ting   Zhang,  Wenlong Ma,  Zhaoxue Han,  Chuang Ma 马闯
11 JAZ proteins modulate seed   germination through interacting with ABI5 in bread wheat and Arabidopsis. New Phytologist 2019 Jul;223(1):246-260 Lan Ju, Yexing Jing , Pengtao   Shi , Jie Liu , Jiansheng Chen, Jijun Yan, Jinfang Chu, Kun-Ming Chen ,   Jiaqiang Sun 陈坤明
12 A small cysteine-rich protein   from two kingdoms of microbes is recognized as a novel pathogen-associated   molecular pattern New Phytologist 2019, 222(2): 995-1011 Jiajun Nie ,Zhiyuan Yin ,   Zhengpeng Li , Yuxing Wu , Lili Huang 黄丽丽
13 A stripe rust effector Pst18363   targets and stabilises TaNUDX23 that promotes stripe rust disease New Phytologist 2020 Jan;225(2):880-895 Qian Yang  , Baoyu Huai  , Yuxi Lu , Kunyan Cai  , Jia Guo    , Xiaoguo Zhu, Zhensheng Kang  ,   Jun Guo 郭军
14 Negative regulators of plant   immunity derived from cinnamyl alcohol dehydrogenases are targeted by   multiple Phytophthora Avr3a‐like   effectors New Phytologist 2019 Aug 22 Tingting Li  ,Qinhu Wang , Ruirui Feng , Licai Li ,   Liwen Ding , Guangjin Fan , Weiwei Li , Yu Du ,Meixiang Zhang , Guiyan Huang   , Patrick Schäfer  ,Yuling Meng  ,Brett M. Tyler , Weixing Shan 单卫星
15 A-to-I mRNA editing in fungi:   occurrence, function, and evolution Cell Mol Life Sci 2019 Jan;76(2):329-340 Zhuyun Bian, Yajia Ni, Jin-Rong   Xu & Huiquan Liu 刘慧泉
16 Regulatory changes in TaSNAC8-6A   are associated with drought tolerance in wheat seedlings Plant Biotechnology Journal 2020 Apr;18(4):1078-1092 Hude Mao,  Shumin Li , Zhongxue Wang , Xinxiu Cheng ,   Fangfang Li , Fangming Mei , Nan Chen ,Zhensheng Kang 康振生
17 TaCIPK10 interacts with and   phosphorylates TaNH2 to activate wheat defense responses to stripe rust Plant Biotechnology Journal 2019, 17: 956-968 Peng Liu  , Jia Guo    , Ruiming Zhang, Jiaxin Zhao  ,   Cong Liu  , Tuo Qi  , Yinghui Duan , Zhensheng Kang, Jun   Guo 郭军
18 Heterologous expression of the   apple hexose transporter MdHT2.2 altered sugar concentration with increasing   cell wall invertase activity in tomato fruit. Plant biotechnology journal 2020 Feb; 18(2): 540–552 Zhengyang Wang, Xiaoyu Wei,   Jingjing Yang, Huixia Li, Baiquan Ma, Kaikai Zhang, Yanfeng Zhang, Lailiang   Cheng, Fengwang Ma, and Mingjun Li 李明军
19 N6-methyladenosine regulatory   machinery in plants: composition, function and evolution Plant Biotechnology Journal 2019, 17, 1194–1208 Hong Yue , Xiaojun Nie , Zhaogui   Yan , Song Weining 宋卫宁
20 The improved assembly of 7DL   chromosome provides insight into the structure and evolution of bread wheat Plant Biotechnology Journal 2020 Mar;18(3):732-742 Kewei Feng , Licao Cui , Le Wang   , Dai Shan,  Wei Tong , Pingchuan Deng   , Zhaogui Yan , Mengxing Wang , Haoshuang Zhan , Xiaotong Wu , Weiming   He,  Xianqiang Zhou , Jingjing Ji,  Guiping Zhang, Long Mao , Miroslava   Karafiátová , Hana Šimková,  Jaroslav   Doležel , Xianghong Du,  Shancen Zhao,   Ming-Cheng Luo,  Dejun Han,  Chi Zhang , Zhensheng Kang , Rudi   Appels  ,David Edwards ,Xiaojun Nie ,   Song Weining 宋卫宁
21 Keystone taxa regulate microbial   assemblage patterns and functional traits of different microbial aggregates   in simultaneous anammox and denitrification (SAD) systems Bioresource Technology 2019 Oct;290:121778 Hong Yue , Yanyan Zhang,Yanling   He,Gehong Wei,Duntao Shu 韦革宏
22 Monitoring wheat nitrogen   requirement and top soil nitrate for nitrate residue controlling in drylands Journal of Cleaner Production 2019, 241, 118372 Xiang Zhang,Xiaohan Li,Laichao   Luo,Qingxia Ma,Qin Ma,Xiaoli Hui,Sen Wang,Jinshan Liu,Zhaohui Wang 王朝辉
23 MdUGT88F1-mediated phloridzin   biosynthesis regulates apple development and Valsa canker   resistance Plant Physiology 2019 Aug;180(4):2290-2305 Kun Zhou, Lingyu Hu, Yangtiansu   Li, Xiaofeng Chen, Zhijun Zhang , Bingbing Liu , Pengmin Li, Xiaoqing Gong ,   Fengwang Ma 马锋旺
24 ABA-induced Sugar Transporter   TaSTP6 Promotes Wheat Susceptibility to Stripe Rust Plant Physiology 2019,181(3):1328-1343 Baoyu Huai, Qian Yang, Yingrui   Qian, Wenhao Qian, Zhensheng Kang, and Jie Liu 康振生
25 Evolution of the RNA   N6-methyladenosine methylome mediated by genomic duplication. Plant Physiology 2020 Jan;182(1):345-360 Zhenyan Miao,  Ting   Zhang,  Yuhong Qi,  Jie Song,  Zhaoxue Han,  Chuang Ma 马闯
26 Wheat AGAMOUS LIKE 6   transcription factors function in stamen development by regulating the   expression of Ta APETALA3, Development 2019,146(20):177-527 Yali Su,  Jinxing Liu,  Wanqi Liang, Yanhua Dou,  Ruifeng Fu,    Wenqiang Li,  Cuizhu Feng,   Caixia Gao,  Dabing Zhang,  Zhensheng Kang,  Haifeng Li, 李海峰
27 Hybrid sequencing reveals   insight into heat sensing and signaling of bread wheat Plant Journal 2019 Jun;98(6):1015-1032 Xiaoming Wang,  Siyuan Chen , Xue Shi , Danni Liu,  Peng Zhao , Yunze Lu,  Yanbing Cheng,  Zhenshan Liu , Xiaojun Nie , Weining Song ,   Qixin Sun,  Shengbao Xu , Chuang Ma 许盛宝
28 Maize HSFA2 and HSBP2   antagonistically modulate raffinose biosynthesis and heat tolerance in   Arabidopsis The Plant Journal 2019,100:128-142. Lei Gu , Tao Jiang , Chunxia   Zhang , Xudong Li , Chunmei Wang,    Yumin Zhang , Tao Li , Lynnette M. A. Dirk , A. Bruce Downie ,   Tianyong Zhao 赵天永
29 TaCER1‐1A is involved in cuticular wax alkane biosynthesis in   hexaploid wheat and responds to plant abiotic stresses. Plant Cell and Environment 2019   NOV;42(11):3077-3091 Tingting Li , Yulin Sun  ,Tianxiang Liu , Hongqi Wu , Peipei An ,   Zhijie Shui , Jiahuan Wang , Yidan Zhu ,Chunlian Li , Yong Wang , Reinhard   Jetter , Zhonghua Wang 王中华
30 VpSTS29/STS2 enhances fungal   tolerance in grapevine through a positive feedback loop PLANT CELL AND ENVIRONMENT 2019   NOV;42(11):2979-2998 Weirong Xu , Fuli Ma , Ruimin Li   , Qi Zhou , Wenkong Yao , Yuntong Jiao , Chaohong Zhang,  Jianxia Zhang , Xiping Wang , Yan Xu ,   Yuejin Wang 王跃进
31 Comprehensive analysis of   phenotype, microstructure and global transcriptional profiling to unravel the   effect of excess copper on the symbiosis between nitrogen-fixing bacteria and   Medicago lupulina. Science of The Total Environment 2019 MAR   15;656:1346-1357 Minxia Chou  , Yali Sun    , Jieyu Yang  , Yujie Wang  , Yajuan Li    , Guijie Yuan  , Dehui   Zhang  , Jiamei Wang  , Gehong Wei 韦革宏
32 Comparative transcriptome   analysis provides key insights into seedling development in switchgrass   (Panicum virgatum L.) Biotechnology for Biofuels 2019 Aug 5;12:193 Shumeng Zhang , Fengli Sun ,   Weiwei Wang  , Guoyu Yang  , Chao Zhang  , Yongfeng Wang  , Shudong Liu  , Yajun Xi 奚亚军
33 Physicochemical properties of   starch in relation to rheological properties of wheat dough (Triticum   aestivum L.) Food Chemistry 2019 Nov 1;297:125000 Xinyou Cao, Jingyang Tong,   Mengyun Ding, Kesen Wang , Libin Wang , Dungong Cheng, Haosheng Li, Aifeng   Liu, Jianjun Liu, Zhendong Zhao, Zhonghua Wang, Xin Gao 王中华
34 Comparison of structural and   physicochemical properties of starches from five coarse grains Food Chemistry 2019,288:283-290 Qinghua Yang , Weili Zhang, Yan   Luo, Jing Li, Jinfeng Gao, Pu Yang, Xiaoli Gao , Baili Feng 冯佰利
35 Structure-antioxidant capacity   relationship of dihydrochalcone compounds in Malus Food Chemistry 2019 MAR;275:354-360 Zhengcao Xiao, Yule Wang,   Jinxiao Wang, Pengmin Li, Fengwang Ma 李鹏民
36 Independent losses and   duplications of autophagy-related genes in fungal tree of life Environ Microbiol 2019 Jan;21(1):226-243. Qinhu Wang, Huiquan Liu ,   Huaijian Xu , Ruonan Hei, Shijie Zhang, Cong Jiang, Jin-Rong Xu
37 Dominant role of abundant rather   than rare bacterial taxa in maintaining agro-soil microbiomes under   environmental disturbances Chemosphere 2019 NOV;235:248-259 Shuo Jiao, Junman Wang, Gehong   Wei, Weimin Chen, Yahai Lu 陈卫民
38 Effects of nitrogen level on the   physicochemical properties of Tartary buckwheat (Fagopyrum tataricum (L.)   Gaertn.) starch International Journal of Biological Macromolecules 2019, (129)799-808. Weili Zhang , Qinghua Yang,   Meijuan Xia, Wenming Bai, Pengke Wang , Xiaoli Gao, Xiangwei Gong, Baili   Feng, Licheng Gao, Meiliang Zhou, Jinfeng Gao 冯佰利
39 Responses of rhizosphere soil   properties, enzyme activities and microbial diversity to intercropping   patterns on the Loess Plateau of China Soil & Tillage Research 2019 DEC;195:104-355 Xiangwei Gong, Chunjuan Liu,   Jing Li, Yan Luo, Qinghua Yang, Weili Zhang, Pu Yang, Bail Feng, 冯佰利
40 Grain zinc concentration and its   relation to soil nutrient availability in different wheat cropping regions of   China. Soil & Tillage Research 2019, 191: 57-65 Tingmiao Huang, Qiannan Huang,   Xu She, Xiaolong Ma, Ming Huang, Hanbing Cao, Gang He, Jinshan Liu, Dongli   Liang, Sukhdev S.Malhi, Zhaohui Wang 王朝辉
41 Comparative genomics reveal   pathogenicity-related loci in Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar 3 Molecular Plant Pathology 2019, 20(7): 923-942 Zhibo Zhao,  Jiliang Chen,  Xiaoning Gao,  Di Zhang,    Jinlong Zhang,  Jing Wen,  Huqiang Qin,  Ming Guo,    and Lili Huang 黄丽丽
42 Haustoria – arsenals during the   interaction between wheat and Puccinia striiformis f. sp. Tritici Molecular Plant Pathology 2020 JAN;21(1):83-94 Qiang Xu, Chunlei Tang, Likun   Wang, Congcong Zhao, Zhensheng Kang, Xiaojie Wang 王晓杰
43 Extensive chromosomal   rearrangements and rapid evolution of novel effector superfamilies contribute   to host adaptation and speciation in the basal ascomycetous fungi Mol Plant Pathol 2020 Mar;21(3):330-348 Qinhu Wang, Manli Sun, Yimei   Zhang, Zhenzhen Song, Shijie Zhang, Qiang Zhang, Jinrong Xu ,Huiquan Liu 刘慧泉
44 AtRTP5 negatively regulates   plant resistance to Phytophthora pathogens by modulating the biosynthesis of   endogenous JA and SA Molecular plant pathology 2020, 21(1): 95-108 Weiwei Li, Dan Zhao, Jingwen   Dong, Xianglan Kong, Qiang Zhang, Tingting Li, Yuling Meng,  Weixing Shan 单卫星
45 Hce2 domain-containing effectors   contribute to the full virulence of Valsa mali in a redundant manner Molecular Plant   Pathology 2019, 20 (6): 843-856. Mian Zhang, Shichang Xie, Yuhuan   Zhao, Xiang Meng, Linlin Song, Hao Feng, Lili Huang 黄丽丽
46 An RXLR effector secreted by Phytophthora   parasitica is a virulence factor and triggers cell death in various plants Molecular Plant Pathology 2019, 20 (3): 356-371. Guiyan Huang, Zhirou Liu, Biao   Gu, Hong Zhao, Jinbu Jia, Guangjin Fan, Yuling Meng, Yu Du,Weixing Shan 单卫星
47 Complexity of bacterial   communities within the rhizospheres of legumes drives phenanthrene   degradation Geoderma 2019 NOV;353:1-10 Shuo Jiao, Qiaoping Li, Xiaoyu   Zai, Xuee  Gao, Gehong Wei, Weimin Chen 陈卫民
48 Temporal dynamics of soil   bacterial communities and multifunctionality are more sensitive to introduced   plants than to microbial additions in a multi-contaminated soil Land Degradation and Development 2019 APR 30;30(7):852-865 Shuo Jiao, Nini Du, Xiaoyu Zai,   Xuee Gao, Weimin Chen, Gehong Wei 韦革宏
49 Temporal and spatial succession   and dynamics of soil fungal communities in restored grassland on the Loess   Plateau in China Land Degradation & Development 2019 JUL   15;30(11):1273-1287 Yang Liu, Xiaotian Chen, Jiaxi   Liu, Tingting Liu, Jimin Cheng, Gehong Wei, Yanbing Lin 韦革宏
50 Soil microbial diversity during   30 years of grassland restoration on the Loess Plateau, China: Tight linkages   with plant diversity Land Degradation & Development 2019   JUN;30(10):1172-1182 Yanqing Guo, Lijun Hou, Zhiying   Zhang, Jianli Zhang, Jimin Cheng, Gehong Wei, Yanbing Lin 韦革宏
51 Comparative Analysis of   Calcium-Dependent Protein Kinase in Cucurbitaceae and Expression Studies in   Watermelon International journal of molecular sciences 2019 MAY 2;20(10) 25-27 Chunhua Wei, Ruimin Zhang,   Xiaozhen Yang, Chunyu Zhu, Hao Li, Yong Zhang, Jianxiang Ma, Jianqiang Yang,   Xian Zhang 张显
52 Genomic organization of the   B3-domain transcription factor family in grapevine (Vitis vinifera L.) and   expression during seed development in seedless and seeded cultivars. Int. J. Mol 2019 Sep; 20(18): 4553 Bilal Ahmad, Songlin Zhang, Jin   Yao,  Mati Ur Rahman, Muhammad   Hanif,  Yanxun Zhu, and Xiping   Wang 王西平
53 Genome-Wide Analysis of the   Lateral Organ Boundaries Domain (LBD) Gene Family in Solanum tuberosum. International Journal of Molecular Sciences 2019 Oct 28;20(21):5360 Hengzhi Liu, Minxuan Cao ,   Xiaoli Chen, Minghui Ye , Peng Zhao , Yunyou Nan, Wan Li, Chao Zhang,   Lingshuang Kong  , Nana Kong, Chenghui   Yang , Yue Chen, Dongdong Wang, Qin Chen 陈勤
54 Comparative Analysis of the PIN   Auxin Transporter Gene Family in Different Plant Species: A Focus on   Structural and Expression Profiling of PINs in Solanum tuberosum. International Journal of Molecular Sciences 2019, 20(13), 3270. July 3 Chenghui Yang, Dongdong Wang,   Chao Zhang, Nana Kong, Haoli Ma, and Qin Chen 陈勤
55 Host-Induced Gene Silencing: A   Powerful Strategy to Control Diseases of Wheat and Barley International Journal of Molecular Sciences 2019 Jan; 20(1): 206 Tuo Qi, Jia Guo, Huan Peng, Peng   Liu, Zhensheng Kang, and Jun Guo 郭军
56 Genome-Wide Identification of   Direct Targets of the TTG1-bHLH-MYB Complex in Regulating Trichome Formation   and Flavonoid Accumulation in Arabidopsis Thaliana International Journal of Molecular Sciences 2019 Oct 10;20(20):5014 Zelou Wei , Yalong Cheng,   Chenchen Zhou , Dong Li  , Xin Gao ,   Shuoxin Zhang , Mingxun Chen 陈明训
57 Transcriptional Dynamics of   Grain Development in Barley (Hordeum vulgare L.) International Journal of Molecular Sciences 2019 Feb; 20(4): 962 Jianxin Bian, Pingchuan Deng,   Haoshuang Zhan, Xiaotong Wu, Mutthanthirige D. L. C. Nishantha, Zhaogui Yan,   Xianghong Du, Xiaojun Nie, and Weining Song 宋卫宁
58 Melatonin: A Small Molecule but   Important for Salt Stress Tolerance in Plants International Journal of Molecular Sciences 2019 Feb; 20(3): 709 Haoshuang Zhan, Xiaojun Nie,   Ting Zhang, Shuang Li, Xiaoyu Wang, Xianghong Du, Wei Tong, and Weining Song 宋卫宁
59 Identification of Differentially   Expressed Genes Involved in the Molecular Mechanism of Pericarp Elongation   and Differences in Sucrose and Starch Accumulation between Vegetable and   Grain Pea (Pisum sativum L.) International Journal of Molecular Sciences 2019 Dec; 20(24): 6135 Pu Yang, Zhonghao Li, Caoyang   Wu, Yan Luo, Jing Li, Pengke Wang, Xiaoli Gao, Jinfeng Gao, and Baili Feng 冯佰利
60 Overexpression of TaCOMT improves   melatonin production and enhances   drought tolerance in transgenic Arabidopsis. International Journal of Molecular Sciences 2019 Feb; 20(3): 652 Wenjing Yang, Yongtao Du,   Yong-Bin Zhou, Jun Chen, Zhao-Shi Xu, You-Zhi Ma, Ming Chen, and Dong-Hong   Min 闵东红
61 Genome-Wide Analysis of LIM   Family Genes in Foxtail Millet (Setaria italica L.) and Characterization of   the Role of SiWLIM2b in Drought Tolerance International Journal of Molecular Sciences 2019 Mar; 20(6): 1303 Rui Yang, Ming Chen, Jian-Chang   Sun, Yue Yu, Dong-Hong Min, Jun Chen, Zhao-Shi Xu, Yong-Bin Zhou, You-Zhi Ma,   and Xiao-Hong Zhang 闵东红
62 Transcriptome and proteome-based   network analysis reveals a model of gene activation in wheat resistance to   stripe rust International Journal of Molecular Sciences 2019 Mar; 20(5): 1106 Hong Zhang, Ying Fu, Huan Guo,   Lu Zhang, Changyou Wang, Weining Song, Zhaogui Yan, Yajuan Wang, and Wanquan   Ji 吉万全
63 Gene-wide analysis of aquaporin   gene family in Malus domestica and heterologous expression of the gene   MpPIP2;1 confers drought and salinity tolerance in Arabidposis thaliana International Journal of Molecular Sciences 2019 Jul 29;20(15):3710 Haili Liu , Leilei Yang ,   Miaomiao Xin , Fengwang Ma, Jingying Liu 马锋旺
64 The chloroplast metalloproteases   VAR2 and EGY1 act synergistically to regulate chloroplast development in   Arabidopsis. Journal of Biological Chemistry 2020 Jan 24;295(4):1036-1046 Yafei Qi , Xiaomin Wang , Pei   Lei , Huimin Li , Liru Yan , Jun Zhao, Jingjing Meng , Jingxia Shao , Lijun   An , Fei Yu , Xiayan Liu 郁飞
65 Calmodulin is the fundamental   regulator of NADK-mediated NAD signaling in plants. Frontiers in Plant Science 2019; 10: 681 Li Tai, Binbin Li, Xiumin Nie,   Peng-Peng Zhang, Chunhong Hu, Lu Zhang, Wen-Ting Liu, Wenqiang Li, and   Kunming Chen 陈坤明
66 Host-Induced Silencing of   Fusarium graminearum Genes Enhances the Resistance of Brachypodium distachyon   to Fusarium Head Blight Frontiers in Plant Science 2019 Oct 30;10:1362 Fuxin He,  Ruiming Zhang ,  Jiaxin Zhao ,  Tuo Q i,    Zhensheng Kang , Jun Guo 郭军
67 Chloroplast Translation   Elongation Factor EF-Tu/SVR11 Is Involved in var2-Mediated Leaf Variegation   and Leaf Development in Arabidopsis. Frontiers in Plant Science 2019 Mar 12;10:295 Siyu Liu , Lu Zheng , Jia Jia ,   Jia Guo, Mengdi Zheng, Jun Zhao, Jingxia Shao , Xiayan Liu , Lijun An   , Fei Yu, Yafei Qi 齐亚飞
68 Expression Analysis and   Functional Characterization of CER1 Family Genes Involved in Very-Long-Chain   Alkanes Biosynthesis in Brachypodium distachyon. Front. Plant Sci 2019; 10: 1389 Hongqi Wu, Shandang Shi,   Xiaoliang Lu,  Tingting Li, Jiahuan   Wang,  Tianxiang Liu, Qiang Zhang, Wei   Sun, Chunlian Li, Zhonghua Wang, Yaofeng Chen, and Li Quan 王中华
69 Melatonin-mediated sugar   accumulation and growth inhibition in apple plants involves down-regulation   of fructokinase 2 expression and activity. Front. Plant Sci 2019; 10: 150 Jingjing Yang,  Chunxia Zhang,  Zhengyang Wang,  Simin Sun, Ruiling Zhan, Yuyue Zhao,   Baiquan Ma, Fengwang Ma, and Mingjun Li 李明军
70 Genome-wide characterization and   expression analysis of soybean TGA transcription factors identified a novel   TGA gene involved in drought and salt tolerance. FRONTIERS IN PLANT SCIENCE 2019; 10: 549 Bo Li, Ying Liu,  Xiyan Cui, Jindong Fu, Yong-Bin Zhou,   Weijun Zheng, Jinhao Lan, Longguo Jin, Ming Chen, Youzhi Ma,  Zhaoshi Xu,    and Donghong Min 闵东红
71 Genome-wide analysis of the   YABBY gene family in grapevine and functional characterization of   VvYABBY4. Front. Plant Sci 2019; 10: 1207 Songlin Zhang,  Li Wang,    Xiaomeng Sun ,  Yunduan Li,  Jin Yao,    Steve van Nocker,  Xiping Wang 王西平
72 Analysis of Key Genes Involved   in Potato Anthocyanin Biosynthesis Based on Genomics   and Transcriptomics Data. FRONTIERS IN PLANT SCIENCE 2019 (10): 603 Tengkun Nie, Dongdong Wang,   Xiaohui Ma, Yue Chen, and Qin Chen 陈勤
73 Resilience and assemblage of   soil microbiome in response to plant growth combined with chemical   contamination Applied Environmental Microbiology 2019 Mar 6;85(6):e02523-18 Shuo Jiao,  Weimin Chen, Gehong Wei 韦革宏
74 Trade-Off Between Triadimefon   Sensitivity and Pathogenicity in a Selfed Sexual Population of Puccinia   striiformis f. sp. Tritici Frontier in microbiology 2019; 10: 2729 Yuan Tian, Yan Meng, Xiaocen   Zhao, Xianming Chen, Hengbo Ma, Sanding Xu, Lili Huang,  Zhensheng Kang, and Gangming Zhan 康振生
75 PsRPs26, a 40S ribosomal protein   subunit, regulates the growth and pathogenicity of Puccinia striiformis f.   sp. Tritici Frontiers in Microbiology 2019 May 10;10:968 Bing Wang, Na Song , Chunlei   Tang, Jinbiao Ma, Ning Wang , Yanfei Sun, Zhensheng Kang 康振生
76 The Nuclear-Localized RxLR   Effector PvAvh74 From Plasmopara viticola Induces Cell Death and Immunity   Responses in Nicotiana benthamiana Frontiers in    Microbiology 2019; 10: 1531 Xiao Yin, Boxing Shang,    Mengru Dou,  Ruiqi Liu, Tingting Chen, Gaoqing Xiang,    Yanzhuo Li, Guotian Liu,  and Yan Xu 徐炎
77 Identification of a Novel   Hypovirulence-Inducing Hypovirus From Alternaria alternata Front Microbiol 2019; 10: 1076 Huan Li, Ruiling Bian, Qian Liu,   Liu Yang, Tianxing Pang, Lakha Salaipeth, Ida Bagus Andika,3Hideki Kondo, and   Liying Sun 孙丽英
78 The MAP kinase CfPMK1 is a key   regulator of pathogenesis, development, and stress tolerance of   Colletotrichum fructicola Frontiers in Microbiology 2019 May 21;10:1070 Xiaofei Liang, Tingyu Wei ,   Mengyu Cao , Xin Zhang , Wenkui Liu, Yuanyuan Kong , Rong Zhang , Guangyu Sun 孙广宇
79 Molecular mechanisms of AhpC in   resistance to oxidative stress in Burkholderia thailandensis Frontiers in Microbiology 2019, 10:1483 Bing Zhang, Huawei Gu, Yantao   Yang, Haonan Bai, Chao Zhao, Meiru Si, Tao Su, and Xihui Shen 沈锡辉
80 Confirmed and Potential Roles of   Bacterial T6SSs in the Intestinal Ecosystem Frontiers in Microbiology 2019; 10: 1484 Can Chen, Xiaobing Yang, and   Xihui Shen 沈锡辉
81 Identification of phytocyanin   gene family in legume plants and their involvement in nodulation of Medicago   truncatula. Plant & Cell Physiology 2019 Apr 1;60(4):900-915 Yali Sun , Zefeng Wu, Yujie   Wang, Jieyu Yang , Gehong Wei , Minxia Chou 丑敏霞
82 ZmDREB1A regulates RAFFINOSE   SYNTHASE controlling raffinose accumulation Plant and Cell Physiology 2020 Feb 1;61(2):331-341 Qinghui Han , Junlong Qi ,   Guanglong Hao  , Chunxia Zhang, Chunmei   Wang, Lynnette M A Dirk , A Bruce Downie , Tianyong Zhao 赵天永
83 Brassinosteroid Regulates Root   Development with Highly Redundant Genes in Hexaploid Wheat Plant and Cell Physiology 2019 AUG 01;60(8):1761-1777 Lijiang Hou,Aihua Zhang,Ruochen   Wang, Peng Zhao,Dongzhi Zhang,Yujie Jiang, Diddugodage Chamila Jeewani,   Xiaoming Wang, Zhongfu Ni, Shengbao Xu 许盛宝
84 A major QTL co-localized on   chromosome 6BL and its epistatic interaction for enhanced wheat stripe rust   resistance Theoretical and Applied Genetics 2019;132:1409–1424 Qingdong Zeng, Jianhui Wu,   Shengjie Liu, Shuo Huang, Qilin Wang, Jingmei Mu, Shizhou Yu, Dejun Han &   Zhensheng Kang 康振生
85 Genetic architecture of wheat stripe rust   resistance revealed by combining QTL mapping using SNP-based genetic maps and   bulked segregant analysis Theoretical and Applied   Genetics 2019 Feb;132(2):443-455 Jingmei Mu, Shuo Huang, Shengjie   Liu , Qingdong Zeng, Miaofei Dai , Qilin Wang , Jianhui Wu, Shizhou Yu,   Zhensheng Kang , Dejun Han 韩德俊
86 Multi-site evaluation of plastic   film mulch and nitrogen fertilization for wheat grain yield, protein content   and its components in semiarid areas of China. Field Crops Research 2019 JUL;240:86-94 Laichao Luo, Xiaoli Hui, Zhaohui   Wang, Xiang Zhang, Yinghe Xie, Zhiqiang Gao, Shouxi Chai, Qinglin Lu,   Tingliang Li, Min Sun, Lei Chang, Yulong Bai, Malhi, Sukhdev S. 王朝辉
87 Transcriptomic and physiological   analyses reveal drought adaptation strategies in drought-tolerant   and-susceptible watermelon genotypes Plant Science 2019 Jan;278:32-43 Hao Li,YanLing Mo,Qi Cui,XiaoZhen   Yang,YanLiang Guo,ChunHua Wei,Jianqiang Yang,Yong Zhang,JianXiang Ma,Xian Zhang 张显
88 Overexpression of the RNA   binding protein MhYTP1 in transgenic apple enhances drought tolerance and WUE   by improving ABA level under drought condition Plant Science 2019 Mar;280:397-407 Tianli Guo , Na Wang, Yangchun   Xue , Qingmei Guan , Steven van Nocker, Changhai Liu, Fengwang Ma 马锋旺
89 Transcriptome-wide alternative   splicing modulation during Plant-Pathogen Interactions in Wheat Plant Science 2019 NOV;288:110-160 Hong Zhang,Mao Rui,Wang   Yanzhen,Zhang Lu,Wang Changyou,Lv Shikai,Liu Xinlun,Wang Yajuan,Ji Wanquan 吉万全
90 VqbZIP1 isolated from Chinese   wild Vitis quinquangularis is involved in the ABA signaling pathway and   regulates stilbene synthesis Plant Science 2019 Oct;287:110202 Dan Wang , Changyue Jiang,   Ruimin Li, Yuejin Wang 王跃进
91 4New insight into the evolution   of symbiotic genes in black locust-associated rhizobia Genome Biology and Evolution 2019 Jul; 11(7): 1736–1750 Zhenshan Liu, Weimin Chen, Shuo   Jiao, Xinye Wang, Miaochun Fan, Entao Wang, and Gehong Wei 韦革宏
92 Overexpression of MhYTP2   enhances apple water-use efficiency by activating ABA and ethylene signaling Environmental and Experimental Botany 2019 JAN;157:260-268 Changhai Liu,Tianli Guo,Na Wang,Qian   Wang,Yangchun Xue, Minghui Zhan,Qingmei Guan,Fengwang Ma 马锋旺
93 Overexpression of MdEPF2   improves water use efficiency and reduces oxidative stress in tomato Environmental and Experimental Botany 2019 JUN;162:321-332 Qi Jiang,Jie Yang,Qian Wang,Kun Zhou,Ke Mao,Fengwang   Ma 马锋旺
94 Host Selection Behavior of the   Green Peach Aphid, Myzus persicae, in Response to Volatile Organic Compounds   and Nitrogen Contents of Cabbage Cultivars Frontiers in Plant Science 2019 Mar 12;10:79 Nazeer Ahmed, Hewa Lunuwilage   Chamila Darshanee , Imtiaz Ali Khan , Zhan-Feng Zhang, Tong-Xian Liu 刘同先
95 Identification and functional   characterization of squamosa promoter binding protein-like gene TaSPL16 in   wheat (Triticum aestivum L.) Fronters in Plant Science 2019; 10: 212 Rufei Cao,Lijian Guo, Meng Ma,   Wenjing Zhang, Xiangli Liu, and Huixian Zhao 赵惠贤
96 Expression Analysis and   Functional Characterization of CER1 Family Genes Involved in Very-Long-Chain   Alkanes Biosynthesis in Brachypodium distachyon Frontiers in Plant Science 2019; 10: 1389 Hongqi Wu, Shandang Shi,   Xiaoliang Lu, Tingting Li, Jiahuan Wang,1Tianxiang Liu,Qiang Zhang, Wei Sun,   Chunlian Li, Zhonghua Wang, Yaofeng Chen, and Li Quan 袁黎
97 Modification of Threonine-1050   of SlBRI1 regulates BR Signalling and increases fruit yield of tomato BMC PlantBiology 2019 Jun 13;19(1):256 Shufen Wang , Jianwei Liu , Tong   Zhao, Chenxi Du , Shuming Nie , Yanyu Zhang, Siqi Lv , Shuhua Huang ,   Xiaofeng Wang 王晓峰
98 Comparative analysis of proso   millet (Panicum miliaceum L.) leaf transcriptomes for insight into drought   tolerance mechanisms BMC PlantBiology 2019 Sep 11;19(1):397 Yuyu Zhang, Xiaoli Gao, Jing   Li  , Xiangwei Gong , Pu Yang, Jinfeng   Gao , Pengke Wang , Baili Feng 冯佰利
99 TaAMT2;3a, a wheat AMT2-type   ammonium transporter, facilitates the infection of stripe rust fungus on   wheat Bmc Plant Biology 2019 JUN;19:239 Junpeng Jiang, Jing Zhao, Wanlu   Duan, Song Tian, Xiaodong Wang, Hua Zhuang, Jing Fu & Zhensheng Kang 康振生
100 Genome sequence resource of the   wide-host-range anthracnose pathogen Colletotrichum siamense Molecular Plant-Microbe Interactions 2019 AUG;32(8):931-934 Yanan Meng, Mark L.Gleason, Rong Zhang,   Guangyu Sun 孙广宇
101 The meiosis-specific APC   activator FgAMA1 is dispensable for meiosis but important for   ascosporogenesis in Fusarium graminearum Mol Microbiol 2019 May;111(5):1245-1262 Chaofeng Hao , Jinrong Yin ,   Manli Sun , Qinhu Wang, Jie Liang , Zhuyun Bian, Huiquan Liu, Jin-Rong Xu
102 Hydrogen sulfide promotes   nodulation and nitrogen fixation in soybean-rhizobia symbiotic system Molecular Plant-Microbe Interactions 2019   AUG;32(8):972-985 Hang Zou, Nina Zhang, Qing Pan,   Jianhua Zhang, Juan Chen, Gehong Wei 韦革宏
103 Deep sequencing reveals early   reprogramming of arabidopsis root transcriptomes upon Ralstonia solanacearum   infection Molecular Plant-Microbe Interactions 2019 Jul;32(7):813-827 Cuizhu Zhao, Huijuan Wang, Yao   Lu, Jinxue Hu , Ling Qu, Zheqing Li, Dongdong Wang , Yizhe He  , Marc Valls  , Núria S Coll , Qin Chen, Haibin Lu 陈勤
104 A point mutation resulting in a   13 bp deletion in the coding sequence of Cldf leads to a GA-deficient dwarf   phenotype in watermelon Horticulture Research 2019 Dec 1;6:132 Chunhua Wei, Chunyu Zhu , Liping   Yang, Wei Zhao  , Rongxue Ma , Hao Li ,   Yong Zhang , Jianxiang Ma , Jianqiang Yang, Xian Zhang 张显
105 Genome-wide identification of   drought-responsive microRNAs in two sets of Malus from interspecific hybrid   progenies Horticulture Research 2019; 6: 75 Chundong Niu, Haiyan Li, Lijuan   Jiang, Mingjia Yan, Cuiying Li, Dali Geng, Yinpeng Xie, Yan Yan, Xiaoxia   Shen, Pengxiang Chen, Jun Dong, Fengwang Ma, and Qingmei Guan 管清美
106 BgFas1: A fatty acid synthase   gene required for both hydrocarbon and cuticular fatty acid biosynthesis in   the German cockroach, Blattella germanica (L.) Insect Biochemistry and Molecular Biology 2019 SEP;112:103-203 Xiaojin Pei,Nan Chen,Yu   Bai,Jianwen Qiao,Sheng Li,Yongliang Fan, Tongxian Liu 刘同先
107 Nitrate N loss by leaching and   surface runoff in agricultural land: a global issue (a review) Advances in Agronomy 2019, 156: 158-217 Zhaohui Wang, Shengxiu Li 王朝辉
108 Genera Acremonium and   Sarocladium Cause Brown Spot on Bagged Apple Fruit in China Plant Disease 2019 Aug;103(8):1889-1901 Y. M.Hou, X. Zhang, N. N.Zhang,   W.Naklumpa, W. Y.Zhao, X. F.Liang, R.Zhang, G. Y.Sun, M. L.Gleason, 孙广宇
109 Identification of Berberis   species collected from the Himalayan region of Pakistan susceptible to   Puccinia striiformis f. sp. tritici Plant Disease 2019 Mar;103(3):461-467 Sajid Mehmood , Marina   Sajid  , Jie Zhao , Tika Khan ,   Gangming Zhan , Lili Huang , Zhensheng Kang 康振生
110 Genome-wide mapping for stripe   rust resistance loci in common wheat cultivar Qinnong 142 Plant Disease 2019 MAR;103(3):439-447 Qingdong Zeng, Jianhui Wu,   Shengjie Liu, Xianming Chen, Fengping Yuan, Pingping Su, Qilin Wang, Shuo   Huang, Jingmei Mu, Dejun Han, Zhensheng Kang, X. M Chen,. 康振生
111 Genome-wide linkage mapping   reveals stripe rust resistance in common wheat (Triticum aestivum) Xinong1376 Plant Disease 2019 Nov;103(11):2742-2750 Jingmei Mu, Jianhui Wu, Shengjie   Liu , Miaofei Dai , Daojie Sun , Shuo Huang, Qilin Wang , Qingdong Zeng ,   Shizhou Yu , Li Chen, Zhensheng Kang, Dejun Han 康振生
112 High humidity and age-dependent   fruit susceptibility promote development of Trichothecium black Spot on apple Plant Disease 2019 FEB;103(2):259-267 Pengbo Dai, Xiaofei Liang,   Yajing Wang, Mark L.Gleason, Rong Zhang, Guangyu Sun 孙广宇
113 Occurrence and molecular   variability of kiwifruit viruses in Actinidia deliciosa‘Xuxiang’ in the   Shaanxi province of China Plant Disease 2019 Jun;103(6):1309-1318 Lei Zhao, Wen Yang , Yuanle   Zhang, Zhanmin Wu, Qiao-Chun Wang , Yunfeng Wu 吴云锋
114 Overwintering of wheat stripe   rust under field conditions in the northwestern regions of China Plant Disease 2019 Apr;103(4):638-644 Xiangming Xu , Lijie Ma,   Xiaoping Hu 胡小平
115 Assessment of Resistance in   Potato Cultivars to Verticillium Wilt Caused by Verticillium dahliae and   Verticillium nonalfalfae Plant Disease 2019 Jun;103(6):1357-1362 Haiyuan Li , Zhipeng Wang ,   Xiaoping Hu, Wenjing Shang, Ruiqing Shen, Chengjin Guo , Qingyun Guo ,   Krishna V Subbarao 胡小平
116 Population Genetic Analysis of   Phytophthora parasitica From Tobacco in Chongqing, Southwestern China Plant Disease 2019   OCT;103(10):2599-2605 Qiang Zhang, Ruirui Feng, Qing   Zheng, Jinyang Li, Zhirou Liu, Dan Zhao, Yuling Meng, Yuee Tian, Weiwei Li,   Xiaowei Ma, Shuang Wang, Weixing Shan 单卫星
117 Inheritance of Virulence and   Linkages of Virulence Genes in an Ethiopian Isolate of the Wheat Stripe Rust   Pathogen (Puccinia striiformis f. sp. tritici) Determined Through Sexual   Recombination on Berberis holstii Plant Disease 2019 Sep;103(9):2451-2459 Gebreslasie Zeray Siyoum,   Qingdong Zeng , Jie Zhao , Xianming Chen , Ayele Badebo, Yuan Tian  , Lili Huang , Zhensheng Kang, Gangming   Zhan 康振生
118 Maize VIVIPAROUS1 Interacts with   ABA INSENSITIVE5 to Regulate GALACTINOL SYNTHASE2 Expression Controlling Seed   Raffinose Accumulation Journal of Agricultural and Food Chemistry 2019 Apr 17;67(15):4214-4223 Yumin Zhang, Qichao Sun, Chunxia   Zhang, Guanglong Hao, Chunmei Wang, Lynnette M A Dirk  , A Bruce Downie, Tianyong Zhao 赵天永
119 The influence of night warming   treatment on the micro-structure of gluten in two wheat cultivars Food Research International 2019 FEB;116:329-335 Shaopeng Li,Jun Wang,Mengyun Ding,Donghong Min,Zhonghua Wang,Xin Gao 王中华
120 Characterization of B-BOX gene   family and their expression profiles under hormonal, abiotic and metal   stresses in Poaceae plants BMC Genomics 2019 Jan 9;20(1):27 Abdullah Shalmani, Xiu-Qing Jing   , Yi Shi , Izhar Muhammad , Meng-Ru Zhou , Xiao-Yong Wei , Qiong-Qiong Chen ,   Wen-Qiang Li , Wen-Ting Liu , Kun-Ming Chen 陈坤明
121 Genome-wide identification,   expression profiles and regulatory network of MAPK cascade gene family in   barley BMC Genomics 2019 Oct 17;20(1):750 Licao Cui, Guang Yang  , Jiali Yan , Yan Pan , Xiaojun Nie 聂小军
122 Comparison of Trihelix   transcription factors between wheat and Brachypodium distachyon at   genome-wide BMC Genomics 2019 Feb 15;20(1):142 Chengwei Wang , Yu Wang  , Qi Pan , Shoukun Chen , Cuizhu Feng  , Jiangbo Hai , Haifeng Li 李海峰
123 Genome-wide identification of   GRAS genes in Brachypodium distachyon and functional characterization of   BdSLR1 and BdSLRL1 BMC Genomics 2019 Aug 6;20(1):635 Xin Niu, Shoukun Chen , Jiawei   Li , Yue Liu , Wanquan Ji, Haifeng Li 李海峰
124 Transcriptome profiling of   anthocyanin biosynthesis in the peel of ‘Granny Smith’ apples (Malus   domestica) after bag removal BMC Genomics 2019; 20: 353 Changqing Ma, Bowen Liang, Bo   Chang, Jiuying Yan, Li Liu, Ying Wang, Yazhou Yang, and Zhengyang Zhao 赵政阳
125 Genome-wide analysis of   glyoxalase-like gene families in grape ( Vitisvinifera  L.) and their   expression profiling in response to downy mildew infection BMC Genomics 2019 May 9;20(1):362 Tiemei Li, Xin Cheng , Yuting   Wang, Xiao Yin , Zhiqian Li, Ruiqi Liu, Guotian Liu , Yuejin WangYan Xu 徐炎
126 Transcription factor VqERF114   regulates stilbene synthesis in Chinese wild Vitis quinquangularis by   interacting with VqMYB35 Plant Cell Reports 2019 Oct;38(10):1347-1360 Lan Wang , Yuejin Wang 王跃进
127 Type III secretion systems   impact Mesorhizobium amorphae CCNWGSO123 compatibility with Robinia   pseudoacacia Tree physiology 2019   SEP;39(9):1533-1550 Xinye Wang, Haibo Huo, Yantao   Luo, Dongying Liu, Liang Zhao, Le Zong, Minxia Chou, Juan Chen,Gehong Wei 韦革宏
128 High-efficient utilization and   uptake of N contribute to higher NUE of ‘Qinguan’ apple under drought and   N-deficient conditions compared with ‘Honeycrisp’ Tree Physiology 2019 Dec 16;39(11):1880-1895 Qian Wang, Changhai Liu, Dong   Huang, Qinglong Dong , Pengmin Li  ,   Fengwang Ma 马锋旺
129 The cytological basis of powdery   mildew resistance in wild Chinese Vitis species. Plant Physiology and Biochemistry 2019 Nov;144:244-253 Yang Hu , Yu-Rong Gao, Lu-Shan   Yang , Wei Wang , Yue-Jin Wang , Ying-Qiang Wen 文颖强
130 Enhanced brassinosteroid   signaling intensity via SlBRI1 overexpression negatively regulates drought   resistance in a manner opposite of that via exogenous BR application in   tomato Plant Physiol Biochem 2019 May;138:36-47 Shuming Nie, Shuhua Huang,   Shufen Wang, Yujiao Mao, Jianwei Liu , Ruili Ma , Xiaofeng Wang 王晓峰
131 Response of sugar metabolism in   apple leaves subjected to short-term drought stress Plant Physiology   andBiochemistry 2019 Aug;141:164-171 Jingjing Yang, Jing Zhang ,   Chuang Li  , Zhao Zhang, Fengwang Ma ,   Mingjun Li 李明军
132 The jasmonate-ZIM domain gene   VqJAZ4 from the Chinese wild grape Vitis quinquangularis improves resistance   to powdery mildew in Arabidopsis thaliana Plant Physiology and Biochemistry 2019 Oct;143:329-339 Guofeng Zhang , Xiaoxiao Yan,   Songlin Zhang, Yanxun Zhu, Xiuming Zhang , Hengbo Qiao , Steve van Nocker,   Zhi Li , Xiping Wang 王西平
133 An apple (Malus domestica) NAC   transcription factor enhances drought tolerance in transgenic apple plants Plant Physiology and Biochemistry 2019 Jun;139:504-512 Dongfeng Jia , Qi Jiang, Steven   van Nocker, Xiaoqing Gong, Fengwang Ma 马锋旺
134 Melatonin increases the   performance of Malus hupehensis after UV-B exposure Plant Physiology and Biochemistry 2019 JUN;139:630-641 Zhiwei Wei,Chao Li,Tengteng   Gao,Zhijun Zhang,Bowen Liang,Zuosen Lv,Yangjun Zou,Fengwang Ma 马锋旺
135 A Novel Software and Method for   the Efficient Development of Polymorphic SSR Loci Based on Transcriptome Data Genes 2019 NOV;10(11):917 Ruizheng Tian, Cunhuan Zhang,   Yixiao Huang, Xin Guo, Maohua Chen 陈茂华
136 Full-Length Hairpin RNA   Accumulates at High Levels in Yeast but Not in Bacteria and Plants Genes 2019 Jun; 10(6): 458 Chengcheng Zhong, Neil A. Smith,   Daai Zhang, Simon Goodfellow, Ren Zhang, Weixing Shan,and Mingbo Wang 单卫星
137 Genome-wide identification and   characterization of HD-ZIP genes in potato Gene 2019 May 20;697:103-117 Wan Li , Jieya Dong, Minxuan Cao   , Xianxian Gao, Dongdong Wang , Bailin Liu, Qin Chen 陈勤
138 Stage-specific functional   relationships between Tub1 and Tub2 beta-tubulins in the wheat scab fungus   Fusarium graminearum Fungal Genetics and Biology 2019 NOV;132:103-251 Huan Wang,Daipeng Chen,Chengliang Li,Neng Tian,Ju Zhang,Jin-Rong Xu,Chenfang Wang
139 Utilization of the genomewide   wheat 55K SNP array for genetic analysis of stripe rust resistance in common   wheat line P9936 Phytopathology 2019 May;109(5):819-827 Shuo Huang, Jianhui Wu ,   Xiaoting Wang, Jingmei Mu , Zhi Xu  ,   Qingdong Zeng  , Shengjie Liu , Qilin   Wang , Zhensheng Kang, Dejun Han 康振生
140 Molecular mapping of a recessive   powdery mildew resistance gene in wheat cultivar Tianxuan 45 using bulked   segregate segregant analysis with polymorphic SNPs relative ratio   distribution Phytopathology 2019 May;109(5):828-838 Kaixiang Chao, Wenwen Su , Lei   Wu , Bei Su , Qiang Li , Baotong Wang, Dongfang Ma 王保通
141 Compositional response of   Phaseolus vulgaris rhizomicrobiome to a changing soil environment is   regulated by long-distance plant signaling Plant and Soil 2019 SEP;422(1):257-269 Xiao Xiao, Guoqiang Li, Xiaoyu   Zai, Wenqing Bai, Entao Wang, Gehong Wei, Weimin Chen 陈卫民
142 Contribution of methylation   regulation of MpDREB2A promoter to drought resistance of Mauls prunifolia Plant and Soil 2019;441:15-32 Xuewei Li, Yinpeng Xie, Liyuan   Lu, Mingjia Yan, Nan Fang, Jidi Xu, Liping Wang, Yan Yan, Tao Zhao, Steve van   Nocker, Fengwang Ma, Dong Liang & Qingmei Guan 管清美
143 Critical concentration of   available soil phosphorus for grain yield and zinc nutrition of winter wheat   in a zinc-deficient calcareous soil Plant and Soil 2019;444:315-330 Xiaoli Hui, Laichao Luo, Sen   Wang, Hanbing Cao, Ming Huang, Mei Shi, Sukhdev S. Malhi & Zhaohui Wang 王朝辉
144 Behavioural patterns and   functional responses of a generalist predator revealed using automated video   tracking Pest Management Science 2019 Jun;75(6):1517-1526 Yi Feng , Yu-Dan Li  , Zhi-Guo Liu , Xing-Lin Yu , Guan-Xiong   Zhu, Mike Keller , Tong-Xian Liu 刘同先
145 Involvement of integument-rich   CYP4G19 in hydrocarbon biosynthesis and cuticular penetration resistance in   Blattella germanica (L.) Pest Managment Science 2020 JAN;76(1):215-226 Nan Chen, Xiaojin Pei, Sheng Li,   Yongliang Fan, Tongxian Liu 刘同先
146 SNP-based linkage mapping for   validation of adult plant stripe rust resistance QTL in common wheat cultivar   Chakwal 86 The Crop Journal 2019 APR;7(2):176-186 Qingdong Zeng,Jianhui Wu,Shuo Huang,Fengping Yuan,Shengjie Liu,Qilin Wang,Jingmei Mu,Shizhou Yu,Li Chen,Dejun   Han,Zhensheng Kang 康振生
147 Spatio-temporal monitoring of   wheat yellow rust using UAV multispectral imagery Computers and Electronics in Agriculture 2019 DEC;167:105-035 Jinya Su,Cunjia Liu,Xiaoping Hu,Xiangming Xu,Lei Guo,Wenhua   Chen 胡小平
148 A quick and efficient hydroponic   potato infection method for evaluating potato resistance and Ralstonia   solanacearum virulence Plant Methods 2019 Nov 30;15:145 Huijuan Wang, Jinxue Hu , Yao Lu   , Mancang Zhang, Ning Qin , Ruize Zhang , Yizhe He , Dongdong Wang , Yue Chen   , Cuizhu Zhao, Núria S Coll , Marc Valls, Qin Chen, Haibin Lu 陈勤
149 Expression of stilbene synthase   VqSTS6 from wild Chinese Vitis quinquangularis in grapevine enhances   resveratrol production and powdery mildew resistance Planta 2019 Dec;250(6):1997-2007 Mengqi Liu, Fuli Ma, Fengying Wu   , Changyue Jiang  , Yuejin Wang 王跃进
150 The Rpf84 gene, encoding   a ribosomal large subunit protein, RPL22, regulates symbiotic nodulation   in Robinia pseudoacacia. Planta 2019 Dec;250(6):1897-1910 Zhao Feng, Lu Zhang , Yuanyuan   Wu  , Li Wang  , Mingying Xu  , Mo Yang, Yajuan Li  , Gehong Wei, Minxia Chou 丑敏霞
151 Molecular cloning and functional   characterization of a seed-specific Vv beta VPE gene promoter from Vitis   vinifera Planta 2019 Aug;250(2):657-665 Peijie Gong, Rong Wei, Yan Li ,   Ruipu Wang  , Yujin Tang  , Ling Wang, Huijun Zhu , Yuejin Wang ,   Chaohong Zhang 王跃进
152 Physicochemical Properties of   Starches in Proso (Non-Waxy and Waxy) and Foxtail Millets (Non-Waxy and Waxy) Molecules 2019 MAR 1;24(9) :1743 Qinghua Yang, Weili Zhang, Jing   Li, Xiangwei Gong, Baili Feng 冯佰利
153 Analysis of Flavonoid   Metabolites in Buckwheat Leaves Using UPLC-ESI-MS/MS Molecul 2019 Apr; 24(7) Jing Li, Pu Yang, Qinghua Yang,   Xiangwei Gong, Hongchi Ma, Ke Dang, Guanghua Chen, Xiaoli Gao, and Baili Feng 冯佰利
154 Non-Destructive Determination of   Alkylresorcinol (ARs) Content on Wheat Seed Surfaces and Prediction of ARs   Content in Whole-Grain Flour MOLECULES 2019 Apr; 24(7) Jiahuan Wang, Xin Gao, and   Zhonghua Wang 王中华
155 Investigation on the antifungal   Ingredients of Saccharothrix Yanglingensis Hhs.015, an antagonistic   endophytic actinomycete isolated from cucumber plant Molecules 2019 Oct; 24(20) Hua Wang, Runze Tian, Qizhen   Tian, Xia Yan, Lili Huang, and Zhiqin Ji 黄丽丽
156 Changes in Morphological and Physicochemical   Properties of Waxy and Non-waxy Proso Millets during Cooking Process Foods 2019 NOV; 8(11): 583 Qinghua Yang, Long Liu, Weili   Zhang, Jing Li, Xiaoli Gao, Baili Feng 冯佰利
157 Use of tyrosine hydroxylase RNAi   to study Megoura viciae (Hemiptera:Aphididae) sequestration of its host’s   L-DOPA for body melanism Journal of Insect Physiology 2019 APR;114:136-114 Xingxing Wang,Zhujun Feng,Zhansheng Chen,ZhanfengZhang,Yi Zhang,Tongxian Liu 刘同先
158 A systematic in silico   prediction of gibberellic acid stimulated GASA family members: A novel small   peptide contributes to floral architecture and transcriptomic changes induced   by external stimuli in rice Journal of Plant Physiology 2019, 234-235: 117-132. Izhar Muhammad , Wen-Qiang   Li  , Xiu-Qing Jing , Meng-Ru Zhou,   Abdullah Shalmani , Muhammad Ali , Xiao-Yong Wei , Rahat Sharif, Wen-Ting   Liu, Kun-Ming Chen 陈坤明
159 Global transcriptome analysis   uncovers the gene co-expression regulation network and key genes involved in   grain development of wheat (Triticum aestivum L.) Functional & Integrative Genomics 2019; 19(6): 853–866 Qing Chi, Lijian Guo, Meng Ma,   Lijian Zhang, Hude Mao, Baowei Wu, Xiangli Liu, Ricardo H. Ramirez-Gonzalez,   Cristobal Uauy, Rudi Appels, and Huixian Zhao 赵惠贤
160 Effects of mummy consumption on   fitness and oviposition site selection on Harmonia axyridis. Insect Science,online   early view 2020(27):1101-1110 Xingjin Yu, Yi Feng, Zhujun   Feng, Phongsakorn Chana, Guanxiong Zhu, Pengliang Xia, Tongxian Liu 刘同先
161 Genome-wide identification of   members of the TCP gene family in switchgrass (Panicum virgatum L.) and   analysis of their expression Gene 2019 JUN 20;702:89-98 Aiquan Zheng,Fengli Sun,Tingting   Cheng,Yongfeng Wang,Kunliang Xie,Chao Zhang,Yajun Xi 奚亚军
162 Overexpression of a protein   kinse gene MpSnRK2.10 from Malus prunifolia confers tolerance to drought   stress in transgenic Arabidopsis thaliana and apple Gene 2019 Apr 15;692:26-34 Yun Shao , Xiaoli Zhang , Steve   van Nocker, Xiaoqing Gong , Fengwang Ma 马锋旺
163 Transcriptomic Analysis of   Chinese wild Vitispseudoreticulata in Response to Plasmoparaviticola Protoplasma 2019;256:1409-1424 Ruiqi Liu, Kai Weng, Mengru Dou,   Tingting Chen, Xiao Yin, Zhiqian Li, Tiemei Li, Chen Zhang, Gaoqing Xiang,   Guotian Liu & Yan Xu 徐炎
164 Genome-Wide Analysis of   Serine/Arginine-Rich Protein Family in Wheat and Brachypodium distachyon Plants (Basel) 2019 Jun 26;8(7):188 Shoukun Chen , Jiawei Li  , Yue Liu, Haifeng Li 李海峰
165 Characteristics and Expression   Pattern of MYC Genes in Triticum aestivum, Oryza sativa, and Brachypodium   distachyon, Plants (Basel) 2019 Aug 8;8(8):274 Shoukun Chen  , Hongyan Zhao  , Tengli Luo , Yue Liu  , Xiaojun Nie, Haifeng Li 李海峰
166 Comparative proteomic analysis   reveals key proteins linked to the accumulation of soluble sugars and organic   acids in the mature fruits of the wild Malus species Plants 2019 NOV;8(11):488 Baiquan Ma, Yuduan Ding, Cuiying   Li, Mingjun Li, Fengwang Ma, Yangyang Yuan 马锋旺
167 Exogenous application of   melatonin improves plant resistance to virus infection Plant Pathology 2019   SEP;68(7):1287-1295 L.Zhao, L.Chen, P.Gun, X.Zhan, Y.Zhang,   C.Hou, Z.Wu, Y-F Wu, Q-C Wang 吴云锋
168 Identification of the Grape   Basic Helix-Loop-Helix Transcription Factor Family and Characterization of   Expression Patterns in Response to Different Stresses Plant Growth Regulation 2019;88:19-39 Min Gao, Yanxun Zhu, Jinhua   Yang, Hongjing Zhang, Chenxia Cheng, Yucheng Zhang, Ran Wan, Zhangjun Fei   & Xiping Wang 王西平
169 Effects of freeze–thaw cycles on   the structural and thermal properties of wheat gluten with variations in the   high molecular weight glutenin subunit at the Glu-B1 locus Journal of Cereal Science 2019 MAY;87:266-272 Jian Zhu,Liqun Li,Liye   Zhao,Lijun Song,Xuejun Li 李学军
170 Pathogen-Mediated Tritrophic   Interactions: Baculovirus-Challenged Caterpillars Induce Higher Plant   Defenses than Healthy Caterpillars, Journal of Chemical Ecology 2019 Jun;45(5-6):515-524 Qinjian Pan, Ikkei Shikano  , Kelli Hoover  , Tong-Xian Liu, Gary W Felton 刘同先
171 Effect of intercropping on leaf   senescence related to physiological metabolism in proso millet (Panicum   miliaceum L.) PHOTOSYNTHETICA 2019;57(4):993-1006 X. W.Gong, C. J.Liu,   U.Ferdinand, K.Dang, G.Zhao, P.Yang, B. L.Feng 冯佰利
172 Overexpression of MdIAA9 confers   high tolerance to osmotic stress in transgenic tobacco Peerj 2019; 7: e7935 Dong Huang, Qian Wang, Dingyue   Duan,Qinglong Dong, Shuang Zhao, Maoxue Zhang,Guangquan Jing, Changhai Liu,   Steve van Nocker, Fengwang Ma, and Chao Li 马锋旺
173 Complete genome sequence of a   novel mitovirus from the wheat stripe rust fungus Puccinia striiformis Archives of Virology 2019;164:897-901 Li Zheng, Jing Zhao, Xiaofei   Liang, Hua Zhuang, Tuo Qi & Zhensheng Kang 康振生
174 Complete genomic sequence and   organization of a novel mycovirus from Phoma matteuccicola strain LG915 Archives of Virology 2019 Aug;164(8):2209-2213 Fan Zheng , Gang Xu, Jia   Zhou  , Changping Xie, Hongguang Cui,   Weiguo Miao, Zhensheng Kang  , Li   Zheng 康振生
175 The TIFY Gene Family in Wheat   and its Progenitors: Genome-wide Identification, Evolution and Expression   Analysis Current Genomics 2019 Aug;20(5):371-388 Songfeng Xie  , Licao Cui    , Xiaole Lei  , Guang Yang, Jun   Li  , Xiaojun Nie, Wanquan Ji 聂小军
176 Zinc finger-homeodomain genes:   evolution,functional differentiation, and expression profiling under   flowering-related treatments and abiotic stresses in plants. Evolutionary Bioinformatics 2019 SEP 5; 15: 1176934319867930 Abdullah Shalmani, Izhar   Muhammad, Rahat Sharif, CaiPing Zhao, Uzair Ullah, Dong Zhang, Xiu-Qing Jing,   Bakht Amin, Peng Jia,Muhammad Mobeen Tahir, Ze Xu, Kun-Ming Chen,and Na An 陈坤明
177 The ABA receptor-like gene VyPYL9 from drought-resistance wild   grapevine confers drought tolerance and ABA hypersensitivity in Arabidopsis Plant Cell Tiss Organ Cult 2019;138:543-558 Jie Liu, Fengli Zhao, Ye Guo,   Xiucai Fan, Yuejin Wang & Yingqiang Wen 文颖强
178 Validation of micrografting to   evaluate drought tolerance in micrografts of kiwifruits (Actinidia spp.) Plant Cell Tissue and Organ Culture 2020;140:291-300 Wenwu Bao, Xiaochen Zhang, Aling   Zhang, Lei Zhao, Qiaochun Wang & Zhande Liu 王乔春
179 Identification of sources of   resistance in geographically diverse wheat accessions to stripe rust pathogen   in China Crop Protection 2019 AUG;122:1-8 Jingmei Mu,Qilin Wang,Jianhui   Wu,Qingong Zeng,Shuo Huang,Shengjie Liu,Shizhou Yu,Zhensheng Kang,Dejun Han 康振生
180 Rhizobium chutanense sp. nov.,   isolated from root nodules of Phaseolus vulgaris in China Int. J. Syst. Evol. Microbiol 2019 Jul;69(7):2049-2056 Yunyun Huo, Wenjun Tong ,   Juanjuan Wang, Fang Wang, Wenqing Bai, Entao Wang , Peng Shi, Weimin Chen,   Gehong Wei 韦革宏
181 Transcriptomic analysis   identifies critical signaling components involved in the self-incompatibility   response in Chinese cabbage Scientia Horticulturae 2019 APR 5;248:189-199 Shanshan Nie,Ruofan Wang,Ru   Li,Minjuan Zhan,Lugang Zhang 张鲁刚
182 Effects of soil water stress on   fruit yield, quality and their relationship with sugar metabolism in 'Gala'   apple Scientia Horticulturae 2019 DEC 15;258:108-753 Yuanji Wang,Li Liu,Ying   Wang,Hongxia ao,Junliang Fan,Zhengyang Zhao,Yanping Guo 赵政阳
183 Soil fumigation with ammonium   bicarbonate or metam sodium under high temperature alleviates continuous   cropping-induced Fusarium wilt in watermelon Scientia Horticulturae 2019 FEB 27;246:979-986 Hao Li,Genlan Yuan,Changwei Zhu,Tingting Zhao,Ruimin Zhang,Xinli Wang,Jianqiang Yang,Jianxiang Ma,Yong Zhang,Xian Zhang 张显
184 Validation of reference genes   for qRT-PCR analysis in peel and flesh of six apple cultivars (Malus   domestica) at diverse stages of fruit development Scientia Horticulturae 2019 JAN 26;244:165-171 Lifang Zhu,Chengquan Yang,Yaohua You,Wei Liang,Nannan Wang,Fengwang Ma,Cuiying Li 李翠英
185 Cryopreservation of viroid-infected   chrysanthemum shoot tips Scientia Horticulturae 2019 JAN 26;244:1-9 Jingwei Li,Munetaka Hosokawa,Tomoyuki Nabeshima,Ko Motoki,Haruka Yamada,Qiaochun Wang 王乔春
186 Anatomical and physiological responses of   two kiwifruit cultivars to bicarbonate Scientia Horticulturae 2019 JAN 3;243:528-536 Nannan Wang,Chunchao Yao,Mingjun   Li,Cuiying Li,Zhande Liu,Fengwang Ma 马锋旺
187 Intraguild predation between   Harmonia axyridis and Aphidius gifuensis: effects of starvation period, plant   dimension and extraguild prey density BioControl 2019;64:55-64 Xinglin Yu, Yi Feng, Wenyan Fu,   Yuanxing Sun & Tongxian Liu 刘同先
188 Genetic analysis and gene   mapping of the orange flower trait in Chinese cabbage (Brassica rapa L.) Mol Breeding 2019 MAR 15;39:76 Ning Zhang, Huamin Zhang,   Yanjing Ren, Lin Chen, Jie Zhang & Lugang Zhang 张鲁刚
189 Combining genome-wide linkage   mapping with extreme pool genotyping for stripe rust resistance gene   identification in bread wheat Molecular Breeding 2019 MAR 24  ;39:82 Jingmei Mu, Miaofei Dai,   Xiaoting Wang, Xinrui Tang, Shuo Huang, Qingdong Zeng, Qilin Wang, Shengjie   Liu, Shizhou Yu, Zhensheng Kang & Dejun Han 康振生
190 Fine mapping of a clubroot   resistance gene from turnip using SNP markers identified from bulked   segregant RNA-Seq Mol Breeding 2019  AUG 29;39:131 Z. Huang, G. Peng, B. D. Gossen   & F. Yu 郁飞
191 Effect of host plant species of cotton whitefly Bemisia tabaci Middle East-Asia Minor 1 (Hemiptera: Aleyrodidae) on the development, survival and reproduction of its predaceous ladybeetle Serangium japonicum (Coleoptera: Coccinellidae). Agr.Forest Entomol 2019 NOV;21(4):417-423 Mi Tian, Netnapa Pumhan,   Tongxian Liu, Shize Zhang 张世泽
192 Transcriptome-based analysis of   carotenoid accumulation related gene expression in petals of Chinese cabbage   (Brassica rapa L.) 3 Biotech 2019 Jul;9(7):274 Ning Zhang , Xiaomin Ma  , Ru Li , Yihua Xue , Yeshuo Sun , Shanshan   Nie, Lugang Zhang 张鲁刚
193 New disease-resistant,seedless   grapes are developed using embryo rescue and molecular markers 3 Biotech 2020 Jan;10(1):4 Shasha Li, Zhiying Li, Yanan   Zhao, Jiong Zhao , Qiangwei Luo , Yuejin Wang 王跃进
194 Identification and functional   characterization of two sigma glutathione S-transferase genes from bird   cherry-oat aphid (Hemiptera: Aphididae) Journal of Economic Entomology 2019 Feb 12;112(1):416-424 Balachandar Balakrishnan , Sha   Su , Cunhuan Zhang , Maohua Chen 陈茂华
195 Time course of physiological   responses in kiwifruit induced by bicarbonate Trees-Structure and   Function 2019;33:1711-1722 Nannan Wang, Xueyi Jiao, Tianli   Guo, Cuiying Li, Zhande Liu & Fengwang Ma 马锋旺
196 Development and evaluation of a   one-step reverse transcription loop-mediated isothermal amplification for   detection of Citrus leaf blotch virus Journal of virological methods 2019 AUG ;270:150-152 Huan Liu,Wei Wu,Jiaqi Tan,Yue   Li,Weili Mi,Lijun Jiang, Yunfeng Wu 吴云锋
197 A multiplex reverse   transcription PCR assay for simultaneous detection of six main RNA viruses in   tomato plants Journal of virological methods 2019 Mar;265:53-58 Huan Liu , Kuan Wu , Wei Wu ,   Weili Mi , Xingan Hao , Yunfeng Wu 吴云锋
198 Infection process and host   responses to Elsinoë ampelina, the causal organism of grapevine   anthracnose European Journal of   Plant Pathology 2019;155:571-582 Zhi Li, Songlin Zhang, Rui Han,   Haoyu Zhang, Kexin Li & Xiping Wang 王西平
199 Distribution and molecular   characterization of Citrus leaf blotch virus from Actinidia in Shaanxi   province, China EuropeanJournal of   Plant Pathology 2019;154:855-862 Huan Liu, Shuang Song, Wei Wu,   Weili Mi, Chuan Shen, Bixin Bai & Yunfeng Wu 吴云锋
200 Nitrogen deficiency induced a   decrease in grain yield related to photosynthetic characteristics,   carbon–nitrogen balance and nitrogen use efficiency in proso millet (Panicum   miliaceum L.) Archives of Agronomy and Soil Science 2020 FEB 23;66(3):398-413 Xiangwei Gong, Jing Li, Hongchi   Ma, Guanghua Chen, Ke Dang, Pu Yang, Meng Wang, Baili Feng 冯佰利
201 Responses of Fuji (Malus   domestica) and Shandingzi (Malus baccata) apples to Marssonina coronaria   infection revealed by comparative transcriptome analysis Physiological and Molecular Plant Pathology 2019 APR;106:87-95 Hao Feng,Hailu Li,Mian   Zhang,Yanyan Song,Genxia Yuan,Qingmei Han,Lili Huang 黄丽丽
202 Conspecific and heterospecific   interactions modify the functional response of Harmonia axyridis and Propylea   japonica to Aphis citricola. Entomologia Experimentalis et Applicata 2018   DEC;166(11):873-166 Yi Feng , Zhaoxu Zhou , Mengru   An , Yudan Li , Zhiguo Liu , Linlin Wang,    Jinze Ren , Tongxian Liu 刘同先
203 Genome-wide microsatellite   characterisation and marker development in Chenopodium quinoa Annals of Applied Biology 2019 NOV;175(3):415-423 Mengxing Wang, Xiaotong Wu,   Jinwei Zou,Ji Zhang,Xiaoyu Wang,Xi Chang,Weining Song, Xiaojun Nie 聂小军
204 Evaluation of physiological   markers for assessing drought tolerance and yield potential in bread wheat Physiology Molecular Biology Plants 2019;25:1163-1174 Tauqeer Ahmad Yasir, Allah   Wasaya, Mubshar Hussain, Muhammad Ijaz, Muhammad Farooq, Omer Farooq, Ahmad   Nawaz & Yingang Hu 胡银岗
205 Stripe rust resistance to a   burgeoning Puccinia striiformis f. sp. tritici race CYR34 in current Chinese   wheat cultivars for breeding and research Euphytica 2019;215:68 Licheng Wang, Xinrui Tang,   Jianhui Wu, Chuan Shen, Miaofei Dai, Qilin Wang, Qingdong Zeng, Zhensheng   Kang, Yunfeng Wu & Dejun Han 吴云锋
206 Screening and biological   function of protein elicitor secreted from biocontrol agent Hhs.015 Journal of Phytopathology 2019 DEC;167:624-632 Xia Yan, Liqing Wu, Dandan   He,Yanan Zhang,Hongmei Guo,Xiaoning Gao,Nana Wang ,Lili Huang 黄丽丽
207 A Semi-Synthetic Diet and the Potential   Important Chemicals for Mythimna separata (Lepidoptera: Noctuidae) Journal of Insect Science 2019 Nov; 19(6): 4 Jingwei Jia, Shao-Lei Sun,   Wenqing Kuang, Rui Tang, Zhan-Feng Zhang, Chunman Song, Tong-Xian Liu, and   Xiangfeng Jing 靖湘锋
208 Soil fertility, leaf nutrients and their   relationship in kiwifruit orchards of China's central Shaanxi province Soil Science and Plant   Nutrition 2019 2019 JUL 4;65(4):369-376 Nannan Wang, Haohao He,   Christelle Lacroix, Cindy Morris, Zhande Liu, Fengwang Ma 马锋旺
209 Comparison of textural and   ultrastructural characteristics of four apple cultivars with different   textures during cold storage International Journal of Food Properties 2019, 22(1): 659-669 Hongguang Li, Junling Liu, Xu   Zhang, Zhenzhen Zhu, Huijuan Yang, Meile Dang, Zhengyang Zhao 赵政阳
210 Transcriptome profiling using   RNA-seq to provide insights into foxtail millet seedling tolerance to   short-term water deficit stress induced by PEG-6000 Journal of Integrative Agriculture 2019   NOV;18(11):2457-2471 Bingqin XU,Xiaoli Gao,Jinfeng Gao,Jing Li,Pu   Yang,Baili Feng 冯佰利
211 Transcriptome analysis reveals   the effects of alkali stress on root system architecture and endogenous   hormones in apple rootstocks Journal of Integrative Agriculture 2019 OCT;18(10):2264-2271 Xuan Liu,Wei LIANG,Yuxing   LI,Mingjun LI,Baiquan Ma,Changhai Liu,Fengwang Ma,Cuiying Li 李翠英
212 Physiological and transcriptomic   analyses of roots from Malus sieversii under drought stress. Journal of Integrative Agriculture 2019 JUN;18(6):1280-1294 Dali Geng, Liyuan LU,Mingjia   Yan,Xiaoxia SHEN,Lijuan Jiang,Haiyan LI,Liping Wang,Yan Yan,Jidi Xu,Cuiying   LI,Jiantao Yu,Fengwang Ma,Qing-mei Guan 管清美
213 Comparative analysis of protein   kinases and associated domains between Ascomycota and Basidiomycota. Journal of Integrative   Agriculture 2019 JAN;18(1):96-107 Guoliang Pei,Jun Guo,Qinhu   Wang,Zhensheng Kang 康振生
214 Differential Regulation of Anthocyanin   Synthesis in Apple Peel under Different Sunlight Intensities.   International Journal of Molecular Sciences 2019 Dec 1;20(23):6060 Weifeng Chen , Mengxia Zhang ,   Guojing Zhang, Pengmin Li , Fengwang Ma 马锋旺
215 Rapid mapping of a chlorina   mutant gene cn-A1 in hexaploid wheat by bulked segregant analysis and single   nucleotide polymorphism genotyping arrays Crop and Pasture Science 2019;70(10):827-836 H. B.Jiang, N.Wang, J. T.Jian,   C. S.Wang, Y. Z.Xie 谢彦周
216 Identification of three Berberis species as potential   alternate hosts for Puccinia striiformis f. sp. tritici in wheat-growing regions of Xinjiang, China Journal of Integrative Agriculture 2019 DEC;18(12):2786-2792 Hua Zhuang,Jing Zhao,Lili   Huang,Zhensheng Kang,Jie Zhao 康振生
217 Proteomic changes in the grains   of foxtail millet (Setaria italica (L.) Beau) under drought stress SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH 2019;17(2):e0802 Jing Li, Xia Li, Qinghua Yang,   Yan Luo, Xiangwei Gong, Weili Zhang, Yingang Hu, Tianyu Yang,Kongjun Dong,   Baili Feng 冯佰利
218 Cloning and Characterization of   Disease Resistance Protein RPM1 Genes against Powdery Mildew in Wheat Line   N9134. Cereal Research   Communications 2019 SEP;47(3):473-483 YB Nie , WQ Ji 吉万全
219 Botrytis cinerea structural   development and host responses in resistant and susceptible grapevine   cultivars: A physiological and structural study Fresenius Environmental Bulletin 2019, 28, 4: 3162-3171 Mati Ur Rahman, Muhammad Hanif,   Farooq Shah, Xiping Wang 王西平
220 Genome-wide inentification of   sterol carrier proteins and their evolutionary diversity in insects Pakistan Journal of Agricultural Sciences 2019;56(4):1065-1074 Jincheng Zheng, Saif Ur Rehman,   Xiaorong Yue, Wenqing Kuang, Tongxian Liu and Xiangfeng Jing 靖湘峰
221 A novel stress-responsive   BnaNAL1 transcriptional activator in oilseed rape positively modulates   reactive oxygen species production and cell death Environmental and Experimental 2019 JUL;163:142-019 Muhammad SaadRehmaniQin,qin   Chen,Jingli Yan,Xing Cui,Shidong Gao,Fangfang Niu,LiuYang,Bo Yang,Yuanqing   Jiang 江元清